Thanh trượt phải
Thanh trượt phải
News & Event

Ipad performance - Motoshow VietNam 2013

-Đây là chương trình biểu diễn mà mỗi vũ công được trang bị ipad. Nhằm mục đích thực hiện toàn bộ động tác nhưng vẫn cho thấy sự đồng bộ giữa từng ipad với nhau.

Link video : https://www.youtube.com/watch?v=7VcGWLMqQoQ

-Về video: Sau khi hoàn chỉnh, video được chia nhỏ theo số lượng ipad

-Về phần mềm: Phần mềm này có thể kích hoạt video có sẵn một cách đồng bộ trên tất cả ipad và mang lại hiệu ứng nhìn như trong video clip.

[Back]


Tin khác